γυνή

γυνή
woman
fem nom sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • γυνή — η βλ. γυναίκα …   Dictionary of Greek

  • Γυνὴ δὲ χρηστὴ πηδάλιον ἐστ’ οἰκίας. — γυνὴ δὲ χρηστὴ πηδάλιον ἐστ’ οἰκίας. См. Хорошая жена юрт …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • Γυνὴ δικαία τοῦ βίου σωτηρία. — γυνὴ δικαία τοῦ βίου σωτηρία. См. Хорошая жена юрт …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • Ὁ κόσμος ἐποντίζετο καὶ ἡ ἑμὴ γυνὴ ἐστολίζετο. — ὁ κόσμος ἐποντίζετο καὶ ἡ ἑμὴ γυνὴ ἐστολίζετο. См. По мне хоть трава не расти …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • Λύχνου ἀρθέντος γυνὴ πᾶσα ἡ αὐτή. — См. Ночь матка все гладко! …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • Θάλασσα καὶ πῦρ καὶ γυνὴ τρίτον κακόν. — См. От пожара, от потопа, от злой жены, Боже сохрани …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • γυναικοῖν — γυνή woman fem gen/dat dual …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • γυναικί — γυνή woman fem dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • γυναικός — γυνή woman fem gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • γυναιξί — γυνή woman fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.